Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma DANMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K z siedzibą w Rybniku, ul. Łabędzia 25, 44-200 Rybnik przetwarza informacje. Wśród tych informacji są dane, które na  gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest: DANMEL SP. Z O.O SP.K.z siedzibą w Rybniku, adres: ul. Łabędzia 25, 44-200 Inwałd, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………., NIP 6433209182, , adres e-mail: danmel@danmel.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. marketing produktów i usług świadczonych przez administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora tj. informowania o wydarzeniach organizowanych przez DANMEL SP. Z O.O SP. K.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– podmioty, z którymi DANMEL SP.ZO.O SP.K  współpracuje w celu zapewnienia obsługi IT,
- podmioty realizujące usługę mass mailing, umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez DANMEL SP. ZO.O. SP.K. do czasu ustania przyczyn biznesowych bądź do złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych.

5. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
Kontakt e-mailowy pod adresem: Inspektor Danych Osobowych DANMEL
Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łabędzia 25, 44-200 Rybnik.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych, podpisania umów.

9. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: DANMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.